2021

Resultatservice for egne stevner.

 

Prøver å få ut resultatene så fort som mulig.

 

 

2021:

Dato:

Gren:

Bane:

Anm.:

Feltpistol F, G, M, R

Milan

Max 3 start pr. skytter
Programmene:


1F -    Finfelt

1G -    Grovfelt

1M -    Militærfelt

1R -    Revolverfelt

1S -    Spesialfelt

2A -    Fripistol (ord)

2B -    Fripistol (colt 25m)

3A -    Luftpistol (ord)

3B -    Luftpistol fallfigur

3C -    Luftpistol standard

4 -    Silhuettpistol

5 -    Standardpistol

6F -    Finpistol

6G -    Grovpistol

7F -    Hurtigpistol fin

7G -    Hurtigpistol grov