Terminliste

Dato:

Tid:

Øvelse:

Premiering:

Sted:

Arrangør/Anm.:

20.01.2022

17:30

Standardpistol

Nei

Leirfjordhallen

24.02.2022

17:30

Hurtigpistol

Nei

Leirfjordhallen


31.03.2022

17:30

VM Fin

Nei

Leirfjordhallen


30.04.2022

10:00

Feltpistol F, G, M, R

Ja

Milan Pistolbane

Max 3 start pr. skytter

27.08.2022

10:00

Feltpistol F, G, M, R

Ja

Milan Pistolbane

Max 3 start pr. skytter

13.10.2022

17:30

Standardpistol

Nei

Leirfjordhallen


10.11.2022

17:30

Fripistol

Nei

Leirfjordhallen


08.12.2022

17:30

Hurtigpistol

Nei

Leirfjordhallen
Neste stevne:

Programmene:


1F -    Finfelt

1G -    Grovfelt

1M -    Militærfelt

1R -    Revolverfelt

1S -    Spesialfelt

2A -    Fripistol (ord)

2B -    Fripistol (colt 25m)

3A -    Luftpistol (ord)

3B -    Luftpistol fallfigur

3C -    Luftpistol standard

4 -    Silhuettpistol

5 -    Standardpistol

6F -    Finpistol

6G -    Grovpistol

7F -    Hurtigpistol fin

7G -    Hurtigpistol grov